0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PERSONĀLSSOCIĀLĀ AIZSARDZĪBAPaternitātes pabalsta pārrēķins un starpības izmaksa

Paternitātes pabalsta pārrēķins un starpības izmaksa

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Foto: Andrea Piacquadio, Pexels.com

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pārrēķinās paternitātes pabalstus par bērniem, kas dzimuši no 2022.gada 1.augusta. Tas saistīts ar izmaiņām Darba likumā, kas paredz bērna tēvam 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu saistībā ar bērna piedzimšanu. VSAA par kalendārajām dienām piešķirto un izmaksāto pabalstu apmērus pārrēķinās atbilstoši darba dienu apmēram un izmaksās starpību.

Lai nodrošinātu izmaiņu ieviešanu, ir noteikts pārejas periods:

  • Līdz 2023.gada 31.martam paternitātes pabalstu aprēķina un izmaksā saskaņā ar normatīvo regulējumu, kas bija spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim – par kalendāra dienām. Aprīlī VSAA pabalstu pārrēķinās atbilstoši jaunajai aprēķina kārtībai par darba dienām un starpību izmaksās līdz 2023.gada 30.aprīlim.
  • No 2023.gada 1.aprīļa paternitātes pabalstu aprēķinās un izmaksās par darba dienām.

Kā atšķirsies aprēķins?

Lai paternitātes pabalsta apmērs atbilstu darba dienu vērtībai, nevis kalendāra dienu vērtībai, ir mainīta pabalsta apmēra aprēķina formula. Formulā ir iekļauts koeficients 1,46. Tas aprēķināts kā vidējā vērtība piecu kalendāro gadu (2018.-2022.gads) periodā, kopējo kalendāra dienu skaitu attiecinot pret darba dienu skaitu.

Piemērs: Bērna tēvs paternitātes pabalstu pieprasa par periodu no 2023.gada 6.marta līdz 10.martam un no 13.marta līdz 17.martam (kopā par desmit darba dienām). Tēva vidējā iemaksu alga vienai kalendāra dienai aprēķināta 20 eiro apmērā. Pabalstu piešķir 80% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Aprēķinot pabalstu par kalendārajām dienām, tā apmērs ir 160 eiro.
(20 x 10 x 0,8 =160 eiro)

Pārrēķinot pabalstu par darba dienām, tā apmērs ir 233,60 eiro
(20 x 10 x 0,8 x 1,46 = 233,60 eiro)

VSAA pēc pārrēķina piemaksās  73,60 eiro
(233,60 – 160 = 73,60 eiro)

Vai nepieciešams iesniegums?

! Iesniegums paternitātes pabalsta pārrēķinam nav jāiesniedz.

VSAA pabalsta pārrēķinu veiks automātiski. Aprēķinātā pabalsta starpība tiks ieskaitīta tajā pašā bankas kontā, kuru paternitātes pabalsta saņēmējs norādīja, pieprasot paternitātes pabalstu. 

Izmaiņas paternitātes pabalsta aprēķina kārtībā nosaka grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 16.novembra noteikumos Nr.753 “Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu noteikumi”, kas stājās spēkā 2023.gada 1.janvārī.

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Andrea Piacquadio, Pexels.com

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pārrēķinās paternitātes pabalstus par bērniem, kas dzimuši no 2022.gada 1.augusta. Tas saistīts ar izmaiņām Darba likumā, kas paredz bērna tēvam 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu saistībā ar bērna piedzimšanu. VSAA par kalendārajām dienām piešķirto un izmaksāto pabalstu apmērus pārrēķinās atbilstoši darba dienu apmēram un izmaksās starpību.

Lai nodrošinātu izmaiņu ieviešanu, ir noteikts pārejas periods:

  • Līdz 2023.gada 31.martam paternitātes pabalstu aprēķina un izmaksā saskaņā ar normatīvo regulējumu, kas bija spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim – par kalendāra dienām. Aprīlī VSAA pabalstu pārrēķinās atbilstoši jaunajai aprēķina kārtībai par darba dienām un starpību izmaksās līdz 2023.gada 30.aprīlim.
  • No 2023.gada 1.aprīļa paternitātes pabalstu aprēķinās un izmaksās par darba dienām.

Kā atšķirsies aprēķins?

Lai paternitātes pabalsta apmērs atbilstu darba dienu vērtībai, nevis kalendāra dienu vērtībai, ir mainīta pabalsta apmēra aprēķina formula. Formulā ir iekļauts koeficients 1,46. Tas aprēķināts kā vidējā vērtība piecu kalendāro gadu (2018.-2022.gads) periodā, kopējo kalendāra dienu skaitu attiecinot pret darba dienu skaitu.

Piemērs: Bērna tēvs paternitātes pabalstu pieprasa par periodu no 2023.gada 6.marta līdz 10.martam un no 13.marta līdz 17.martam (kopā par desmit darba dienām). Tēva vidējā iemaksu alga vienai kalendāra dienai aprēķināta 20 eiro apmērā. Pabalstu piešķir 80% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Aprēķinot pabalstu par kalendārajām dienām, tā apmērs ir 160 eiro. (20 x 10 x 0,8 =160 eiro)

Pārrēķinot pabalstu par darba dienām, tā apmērs ir 233,60 eiro (20 x 10 x 0,8 x 1,46 = 233,60 eiro)

VSAA pēc pārrēķina piemaksās  73,60 eiro (233,60 – 160 = 73,60 eiro)

Vai nepieciešams iesniegums?

! Iesniegums paternitātes pabalsta pārrēķinam nav jāiesniedz.

VSAA pabalsta pārrēķinu veiks automātiski. Aprēķinātā pabalsta starpība tiks ieskaitīta tajā pašā bankas kontā, kuru paternitātes pabalsta saņēmējs norādīja, pieprasot paternitātes pabalstu. 

Izmaiņas paternitātes pabalsta aprēķina kārtībā nosaka grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 16.novembra noteikumos Nr.753 “Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu noteikumi”, kas stājās spēkā 2023.gada 1.janvārī.