0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAStājušies spēkā jauni noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu

Stājušies spēkā jauni noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu

Pēc MK noteikumu anotācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka 30. jūnija oficiāli publicēti Ministru kabineta (MK) 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 380 “Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā”. Jaunie noteikumi stājas spēkā 1. jūlijā. Tie bija jāizdod, jo pirms gada ieviests jauns Grāmatvedības likums, savukārt iepriekšējais regulējums bija jau novecojis. Noteikumi Nr. 380 izstrādāti, pārskatot un pilnveidojot līdz šim spēkā esošo  MK noteikumu Nr. 928 ietverto regulējumu. Jaunajos noteikumos reliģisko organizāciju gada pārskatā tiks nodrošināta ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšana. Noteikumi paredz atvieglot…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Pexels.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka 30. jūnija oficiāli publicēti Ministru kabineta (MK) 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 380 “Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā. Jaunie noteikumi stājas spēkā 1. jūlijā. Tie bija jāizdod, jo pirms gada ieviests jauns Grāmatvedības likums, savukārt iepriekšējais regulējums bija jau novecojis. Noteikumi Nr. 380 izstrādāti, pārskatot un pilnveidojot līdz šim spēkā esošo  MK noteikumu Nr. 928 ietverto regulējumu. Jaunajos noteikumos reliģisko organizāciju gada pārskatā tiks nodrošināta ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšana.

Noteikumi paredz atvieglot grāmatvedības kārtošanu reliģiskām organizācijām, kas grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā:

  • kredītiestāžu kontu grāmatas vietā bezskaidras naudas darījumu reģistrācijai var izmantot maksājumu kontu, kuru reliģiskajai organizācijai ir atvērusi kredītiestāde (banka), kuru nepieciešamības gadījumā var papildināt ar grāmatvedības pierakstiem, piemēram, papildinot ar attaisnojuma dokumenta numuru, datumu, darījuma aprakstu;
  • lai atvieglotu reliģiskām organizācijām sagatavot ieņēmumu un izdevumu pārskatu, noteikumu projektā piemēra veidā (1.pielikums) ir sniegts skaidrās un bezskaidrās naudas iemaksu un izmaksu reģistrēšanai naudas plūsmas uzskaites žurnāls, ņemot vērā gada pārskata daļas - ieņēmumu un izdevumu pārskata noteiktos ieņēmumu un izdevumu posteņus. Līdz ar to, ja reliģiskā organizācija izvēlēsies kārtot visu gadu šādu uzskaites žurnālu, gada beigās tai būs vienkārši aizpildīt ieņēmumu un izdevumu pārskatu, kā arī nebūs jākārto divi atsevišķi uzskaites žurnāli – kases grāmata un kredītiestāžu kontu grāmata;
  • reliģiskās organizācijas, kuras kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, atšķirībā no reliģiskām organizācijām, kuras grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā, turpmāk ieņēmumu un izdevumu pārskatu sagatavos pēc naudas plūsmas, t.i., visus ieņēmumus norādīs to saņemšanas brīdī un izdevumus to samaksāšanas brīdī.

Savukārt, tā kā no 2022. gada 1. janvāra ir būtiski palielināts apgrozījuma (ieņēmumu) slieksnis, līdz kuram reliģiskām organizācijām ir atļauts kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Tādējādi būtiski tiek samazināts reliģisko organizāciju skaits, kam būs jāiesniedz pilns gada pārskats.

Lai nodrošinātu plašāku informāciju par reliģiskām organizācijām, kuras grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, paredzēts, ka:

  • gada pārskata daļa – ziņojums tiek sadalīts divās daļās - gada pārskata paskaidrojums un vadības ziņojums;
  • gada pārskata paskaidrojums, būs obligāta reliģiskām organizācijām, kas grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā. Šajā paskaidrojumā, būs jāsniedz detalizētāka informācija par bilances, ieņēmumu un izdevumu posteņiem (līdz šim šāda informācija tika norādīta ziņojumā);
  • vadības ziņojums būs obligāts visām reliģiskām organizācijām – gan tām, kuras grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, gan tām, kuras grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā. Šo vadības ziņojumu sagatavos reliģiskās organizācijas vadība (vadības institūcija), norādot vispārīgu informāciju par reliģisko organizāciju, kā arī citu informāciju, kuras saturu un apjomu noteiks pati reliģiskās organizācijas vadība (vadības institūcija).

Līdz ar to, reliģiskās organizācijas, kura grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā, gada pārskats sastāvēs no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata (ar pielikumu), gada pārskata paskaidrojuma un vadības ziņojuma. Savukārt reliģiskās organizācijas, kura grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, gada pārskats sastāvēs no šādām pārskata daļām - ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata (ar pielikumu) un vadības ziņojuma saīsinātais gada pārskats).

Jaunajos noteikumos precizēts regulējums attiecībā uz līdzekļiem, kas ir uzskatāmi par ilgtermiņa ieguldījumiem.

Turpmāk par ilgtermiņa ieguldījumiem tiek uzskatīti līdzekļi, kuru sākotnējā vērtība ir lielāka par 1000 eiro.

Nepieciešamības gadījumā reliģiskās organizācijas grāmatvedības politikā var paredzēt zemāku ilgtermiņu ieguldījuma vērtību par 1000 eiro.

Ar noteikumu atjaunošanu izveidoti jauni bilances posteņi:

  • “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas”, kurā reliģiskās organizācijas norādīs izdevumus, kas tieši saistīti ar pamatlīdzekļa izveidi, sagatavošanu un kas radušies līdz brīdim, kad pamatlīdzeklis būs sagatavots paredzētajam mērķim (piemēram, ēka ir nodota ekspluatācijā) un uzlabošanas (atjaunošanas vai rekonstrukcijas) izmaksas, kuras radušās, pamatlīdzeklim pievienojot vai nomainot daļas vai detaļas, kuras būtiski palielina tā lietderīgās izmantošanas potenciālu un laiku;
  •  “Nākamo periodu izmaksas”, kurā norādīs maksājumus, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem pārskata gadiem, attiecīgi uzrādot ilgtermiņa vai īstermiņa bilances postenī;
  • “Nākamo periodu ieņēmumi”, kurā norādīs maksājumus, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo pārskata gadu vai tālākiem pārskata gadiem;
  • "Kapitālieguldījumi kultūras pieminekļos", kurā, ja reliģiskās organizācijas vadība (vadības institūcija) to paredzēs savā grāmatvedības politikā, varēs norādīt izdevumus, kas ir saistīti ar ieguldījumiem kultūras pieminekļos vai kultūras pieminekļu rekonstrukciju (restaurāciju) un kurus saskaņā ar šiem noteikumiem nav jāuzrāda bilancē. Šādiem kapitālieguldījumiem var noteikt derīgās lietošanas laiku un aprēķināt ikgadējo nolietojuma summu;

Turpmāk priekšmetus, lietas un vielas, kas ir nepieciešamas reliģisko rituālu un ceremoniju veikšanai, ticības kopšanai un praktizēšanai, kā arī ticības mācības apgūšanai, nav nepieciešams novērtēt un to vērtība bilancē nav jānorāda, bet iegādes brīdī jāiegrāmato grāmatvedības reģistros postenī "Materiālu izdevumi". Šāds atvieglojums ir iestrādāts, jo Dievnama galvenā funkcija ir reliģiskā kulta darbības.

Reliģiskā organizācija saņemtos naudas maksājumus, kas paredzēti un tiek pārskaitīti citai reliģiskajai organizācijai (starpniecība) netiek iekļauti ieņēmumu un izdevumu pārskatā. Kā pamatojumu reliģiskās organizācijas norādīja, ka pēc darījuma ekonomiskās būtības starpniekam (diecēzes kūrijai vai draudzei) tas ir transfēra maksājums un līdz ar to, no finansējuma dēvēja (citas reliģiskās organizācijas – ārvalstu vai vietējās draudzes) saņemto naudu, starpnieks iegrāmato grāmatvedības reģistros - naudas un norēķinu par saistībām grāmatvedības kontos, un gadījumā, ja ir norēķinu par saistībām atlikums pārskata gada beigās, uzrāda Gada pārskatā bilances postenī "Norēķini par saistībām". Tas nozīmē, ka šie transfēra maksājumi starpniekam netiks iekļauti apgrozījumu (ieņēmumu) no saimnieciskajiem darījumiem kopsummā, kas, savukārt, neietekmēs noteikto apgrozījuma slieksni 100 000 eiro, pēc kura pārsniegšanas iestājas pienākums kārtot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā.

Būtiski atvieglota reliģiskām organizācijām grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. Turpmāk, šīm reliģiskām organizācijām ieņēmumu un izdevumu pārskatā visi ieņēmumi būs jānorāda to saņemšanas brīdi, savukārt izdevumi – to rašanās brīdī.

Veiktas arī citas izmaiņas regulējumā.

Lasiet arī: Jauni noteikumi grāmatvedības kārtošanai vienkāršā ieraksta sistēmā

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: