0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES SATURSBILANCES aprīļa numurā lasiet

BILANCES aprīļa numurā lasiet

Bilance Nr. 4 (496), 2023IEVADKOMENTĀRS

Vita Zariņa: Gada pārskats — laiks pārskatīt un sakārtot padarīto! 
Šajā numurā atkal varēsiet izlasīt interesantas un aktuālas atziņas. Vai jūs, piemēram, zinājāt, ka darba devējs līdz piecām darba dienām kalendāra gadā atbrīvo zemessargu apmācībā iesaistīto zemessargu no darba pienākumu pildīšanas, saglabājot darbavietu? 

NUMURA INTERVIJA

Ikars Kubliņš sarunājas ar Latvijas Republikas ekonomikas ministri Ilzi Indriksoni: Mērķis — kāpināt ekonomikas izaugsmi vismaz līdz pieciem procentiem gadā. 
Žurnālā Bilance kopš pagājušā gada rudens esam intervējuši dažādu uzņēmējdarbības nozaru asociāciju, tai skaitā arī abu valsts lielāko uzņēmēju organizāciju, vadītājus. Lai gūtu atbildes uz svarīgākajām biznesa pārstāvju akcentētajām problēmām, kas saistītas ar Latvijas ekonomikas konkurētspēju un kuru risināšana atrodas Ekonomikas ministrijas pārziņā, tiekamies ar ekonomikas ministri Ilzi Indriksoni. 

NODOKĻI

Valsts ieņēmumu dienesta informācija: Nodokļi no dzīvokļa izīrēšanas vai iznomāšanas ienākumiem. 
Fiziskajai personai, kas plāno izīrēt vai iznomāt dzīvokli, vispirms ir jāizvēlas viens no iespējamiem nodokļu režīmiem: nodokļi no saimnieciskās darbības ienākuma vispārējā kārtībā, paziņotā saimnieciskā darbība, mikrouzņēmumu nodoklis. Izvēloties vienu no nodokļu režīmiem, pēc veiksmīgas identificēšanās ar Jūsu internetbankas datiem nokļūsiet Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

GRĀMATVEDĪBA

Ildze Alksnīte: Gada pārskata sagatavošanā visbiežāk pieļautās kļūdas. 
Grāmatvežiem iesācies aktīvais 2022. gada noslēgšanas process, kas sevī ietver arī gada pārskata sagatavošanu. Daudzām sabiedrībām tas nozīmē arī pārbaudi vai gala revīziju un komunikāciju ar zvērinātu revidentu.

Inese Helmane: Kā biedrībām un nodibinājumiem jākārto grāmatvedība. 
Pamatojoties uz jauno Grāmatvedības likumu, kas stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī, ir izdota virkne jaunu normatīvo aktu. Tie attiecas arī uz biedrībām un nodibinājumiem. Latvijā kopumā darbojas vairāk nekā 24 000 biedrību un 1500 nodibinājumu. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore Daina Kanale videoseminārā «Grāmatvedības uzskaites un gada pārskatu aktualitātes biedrībām un nodibinājumiem» akcentēja, ka pamata normatīvais regulējums, kārtojot grāmatvedību, ir Grāmatvedības likums. Līdz ar tā pieņemšanu spēku zaudēja likums «Par grāmatvedību». Pamatojoties uz jauno Grāmatvedības likumu, tika izdoti virkne jaunu normatīvo aktu.

FINANSES

Inese Helmane: Signāli, lai nezaudētu naudu. 
Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ik dienas tiek fiksēti ap 1000 dažādu notikumu — komersantiem aptur saimniecisko darbību, uzsāk likvidācijas procesu, ierosina vai uzsāk maksātnespējas procesu, tiek veiktas izmaiņas attiecībā uz personām, kas pakļautas sankcijām utt. Liels izaicinājums jebkuram uzņēmējam šobrīd ir dinamiskā uzņēmējdarbības vide gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, tāpēc ir svarīgi sekot līdzi sadarbības partneru darbībai. Uzņēmumu reģistra (UR) informācijas atkalizmantotājs, SIA Lursoft IT seminārā «Problēmklienti. Kā pamanīt signālus, pirms tiek zaudēta nauda» pārdošanas daļas vadītāja Līga Lūse–Zambare uzsvēra, ka ilgtermiņa attiecības ar klientiem un sadarbības partneriem ir viens no jebkura uzņēmuma lielajiem dārgumiem. Vislabāk naudas plūsmai ir tādi klienti, ar kuriem veidojas ilgtermiņa attiecības vai regulāra sadarbība. Vēl viens svarīgs aspekts ir savlaicīga pakalpojumu un preču apmaksa.

ATTĪSTĪBA

Terēze Labzova–Ceicāne: Ilgtermiņa aktīvu vērtības samazinājums — kāpēc tas ir īpaši aktuāli?
Pašreizējos ekonomiskajos apstākļos arvien biežāk revidenti, finansisti un grāmatveži runā par ilgtermiņa aktīvu — tādu kā nemateriālā vērtība, zeme, ēkas, ražošanas iekārtas — vērtības samazināšanos (angliski: impairment). Kāpēc nepieciešams vērtības samazinājuma izvērtējums un kā šo samazinājumu noteikt?

Anda Ziemele: Digitālā grāmatvedība. II daļa. 
Turpinājums iepriekšējā numurā iesāktajam tematam par grāmatvedības digitalizāciju uzņēmumā. Nav pareiza vai nepareiza digitalizācija — ir tāda, kādu nolemj uzņēmuma vadība. Tādas ir vadības tiesības, un to nosaka Grāmatvedības likums. Un te ir jāsaprot, ka digitalizācija ir ne tikai papīra formāta dokumentu pārvēršana elektroniskajos, bet tas ir process, kurā uzņēmums apņemas pāriet uz tā saucamo bezpapīra grāmatvedību, kas nozīmē, ka uzņēmums izvairās izsniegt jebkādus dokumentus papīra formātā.

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko: Ja darbinieks ir zemessargs. Kādu vidējās izpeļņas periodu iekļaut aprēķinā? Mazliet par komandējumiem.

Ilvija Ozoliņa: Autortiesību atlīdzība.

Diemžēl atbildes uz lasītāju jautājumiem ne vienmēr ir atrodamas vienuviet kādā normatīvajā aktā. Grāmatvežiem bez attiecīgas pieredzes dažreiz ir grūti pieņemt lēmumu jautājumā, ar kuru viņš vēl nebija sastapies. Īpaši tas izpaužas brīžos, kad notiek kārtējā nodokļu reforma un problēmas atrisināšana saistīta ar grozījumiem dažādos normatīvajos aktos.

NODERĪGI

Valsts ieņēmumu dienesta informācija: Preču tranzīts uz vai pa Ukrainas teritoriju. 
Attiecas uz uzņēmējiem, kuri izmanto kopīgā tranzīta procedūru, un galvotājiem, kuri sniedz galvojumu atbilstīgi konvencijai par kopīgu tranzīta procedūru attiecībā uz preču tranzītu uz vai pa Ukrainas teritoriju.

Maija Grebenko: Komandējums vai darba brauciens? 
Gan ar komandējumu, gan ar darba braucienu saistīto izdevumu atlīdzināšanu regulē Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumi Nr. 969 «Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi», kas stājās spēkā 2010. gada 27. oktobrī un pēdējos 12 gados grozīti (precizēti) tikai septiņas reizes (turpāk — MK noteikumi). Salīdzinot ar iepriekšējiem MK noteikumiem, ne visai veiksmīgi ir mēģināts atsevišķi sniegt informāciju par izdevumu segšanu, kas saistīti ar komandējumiem, un atsevišķi — ar darba braucieniem. Tomēr tiklīdz nebūs šo divu tēmu viennozīmīgas un skaidras sadalīšanas, pastāvēs risks, ka lietotājs jauks piemērojamās normas ar visām no tā izrietošajām (nepatīkamajām) sekām. 

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

E-semināri un kursi aprīlī.

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ, saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.

BILANCES numuru E-ARHĪVS

Interesenti var izvēlēties, kā abonēt un lasīt BILANCI – to iespējams saņemt gan drukātā veidā savā pastkastītē, gan lasīt e-vidē portālā tiešsaistē, gan izvēlēties Grāmatveža komplektu vai Bilances Zelta komplektu, kam arī iespējams gan papīra, gan elektroniskais formāts. Uzziniet vairāk, kādas iespējas piedāvā katrs no variantiem!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Bilance Nr. 4 (496), 2023IEVADKOMENTĀRS

Vita Zariņa: Gada pārskats — laiks pārskatīt un sakārtot padarīto!  Šajā numurā atkal varēsiet izlasīt interesantas un aktuālas atziņas. Vai jūs, piemēram, zinājāt, ka darba devējs līdz piecām darba dienām kalendāra gadā atbrīvo zemessargu apmācībā iesaistīto zemessargu no darba pienākumu pildīšanas, saglabājot darbavietu? 

NUMURA INTERVIJA

Ikars Kubliņš sarunājas ar Latvijas Republikas ekonomikas ministri Ilzi Indriksoni: Mērķis — kāpināt ekonomikas izaugsmi vismaz līdz pieciem procentiem gadā.  Žurnālā Bilance kopš pagājušā gada rudens esam intervējuši dažādu uzņēmējdarbības nozaru asociāciju, tai skaitā arī abu valsts lielāko uzņēmēju organizāciju, vadītājus. Lai gūtu atbildes uz svarīgākajām biznesa pārstāvju akcentētajām problēmām, kas saistītas ar Latvijas ekonomikas konkurētspēju un kuru risināšana atrodas Ekonomikas ministrijas pārziņā, tiekamies ar ekonomikas ministri Ilzi Indriksoni. 

NODOKĻI

Valsts ieņēmumu dienesta informācija: Nodokļi no dzīvokļa izīrēšanas vai iznomāšanas ienākumiem.  Fiziskajai personai, kas plāno izīrēt vai iznomāt dzīvokli, vispirms ir jāizvēlas viens no iespējamiem nodokļu režīmiem: nodokļi no saimnieciskās darbības ienākuma vispārējā kārtībā, paziņotā saimnieciskā darbība, mikrouzņēmumu nodoklis. Izvēloties vienu no nodokļu režīmiem, pēc veiksmīgas identificēšanās ar Jūsu internetbankas datiem nokļūsiet Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

GRĀMATVEDĪBA

Ildze Alksnīte: Gada pārskata sagatavošanā visbiežāk pieļautās kļūdas.  Grāmatvežiem iesācies aktīvais 2022. gada noslēgšanas process, kas sevī ietver arī gada pārskata sagatavošanu. Daudzām sabiedrībām tas nozīmē arī pārbaudi vai gala revīziju un komunikāciju ar zvērinātu revidentu.

Inese Helmane: Kā biedrībām un nodibinājumiem jākārto grāmatvedība.  Pamatojoties uz jauno Grāmatvedības likumu, kas stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī, ir izdota virkne jaunu normatīvo aktu. Tie attiecas arī uz biedrībām un nodibinājumiem. Latvijā kopumā darbojas vairāk nekā 24 000 biedrību un 1500 nodibinājumu. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore Daina Kanale videoseminārā «Grāmatvedības uzskaites un gada pārskatu aktualitātes biedrībām un nodibinājumiem» akcentēja, ka pamata normatīvais regulējums, kārtojot grāmatvedību, ir Grāmatvedības likums. Līdz ar tā pieņemšanu spēku zaudēja likums «Par grāmatvedību». Pamatojoties uz jauno Grāmatvedības likumu, tika izdoti virkne jaunu normatīvo aktu.

FINANSES

Inese Helmane: Signāli, lai nezaudētu naudu.  Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ik dienas tiek fiksēti ap 1000 dažādu notikumu — komersantiem aptur saimniecisko darbību, uzsāk likvidācijas procesu, ierosina vai uzsāk maksātnespējas procesu, tiek veiktas izmaiņas attiecībā uz personām, kas pakļautas sankcijām utt. Liels izaicinājums jebkuram uzņēmējam šobrīd ir dinamiskā uzņēmējdarbības vide gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, tāpēc ir svarīgi sekot līdzi sadarbības partneru darbībai. Uzņēmumu reģistra (UR) informācijas atkalizmantotājs, SIA Lursoft IT seminārā «Problēmklienti. Kā pamanīt signālus, pirms tiek zaudēta nauda» pārdošanas daļas vadītāja Līga Lūse–Zambare uzsvēra, ka ilgtermiņa attiecības ar klientiem un sadarbības partneriem ir viens no jebkura uzņēmuma lielajiem dārgumiem. Vislabāk naudas plūsmai ir tādi klienti, ar kuriem veidojas ilgtermiņa attiecības vai regulāra sadarbība. Vēl viens svarīgs aspekts ir savlaicīga pakalpojumu un preču apmaksa.

ATTĪSTĪBA

Terēze Labzova–Ceicāne: Ilgtermiņa aktīvu vērtības samazinājums — kāpēc tas ir īpaši aktuāli? Pašreizējos ekonomiskajos apstākļos arvien biežāk revidenti, finansisti un grāmatveži runā par ilgtermiņa aktīvu — tādu kā nemateriālā vērtība, zeme, ēkas, ražošanas iekārtas — vērtības samazināšanos (angliski: impairment). Kāpēc nepieciešams vērtības samazinājuma izvērtējums un kā šo samazinājumu noteikt?

Anda Ziemele: Digitālā grāmatvedība. II daļa.  Turpinājums iepriekšējā numurā iesāktajam tematam par grāmatvedības digitalizāciju uzņēmumā. Nav pareiza vai nepareiza digitalizācija — ir tāda, kādu nolemj uzņēmuma vadība. Tādas ir vadības tiesības, un to nosaka Grāmatvedības likums. Un te ir jāsaprot, ka digitalizācija ir ne tikai papīra formāta dokumentu pārvēršana elektroniskajos, bet tas ir process, kurā uzņēmums apņemas pāriet uz tā saucamo bezpapīra grāmatvedību, kas nozīmē, ka uzņēmums izvairās izsniegt jebkādus dokumentus papīra formātā.

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko: Ja darbinieks ir zemessargs. Kādu vidējās izpeļņas periodu iekļaut aprēķinā? Mazliet par komandējumiem.

Ilvija Ozoliņa: Autortiesību atlīdzība.

Diemžēl atbildes uz lasītāju jautājumiem ne vienmēr ir atrodamas vienuviet kādā normatīvajā aktā. Grāmatvežiem bez attiecīgas pieredzes dažreiz ir grūti pieņemt lēmumu jautājumā, ar kuru viņš vēl nebija sastapies. Īpaši tas izpaužas brīžos, kad notiek kārtējā nodokļu reforma un problēmas atrisināšana saistīta ar grozījumiem dažādos normatīvajos aktos.

NODERĪGI

Valsts ieņēmumu dienesta informācija: Preču tranzīts uz vai pa Ukrainas teritoriju.  Attiecas uz uzņēmējiem, kuri izmanto kopīgā tranzīta procedūru, un galvotājiem, kuri sniedz galvojumu atbilstīgi konvencijai par kopīgu tranzīta procedūru attiecībā uz preču tranzītu uz vai pa Ukrainas teritoriju.

Maija Grebenko: Komandējums vai darba brauciens?  Gan ar komandējumu, gan ar darba braucienu saistīto izdevumu atlīdzināšanu regulē Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumi Nr. 969 «Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi», kas stājās spēkā 2010. gada 27. oktobrī un pēdējos 12 gados grozīti (precizēti) tikai septiņas reizes (turpāk — MK noteikumi). Salīdzinot ar iepriekšējiem MK noteikumiem, ne visai veiksmīgi ir mēģināts atsevišķi sniegt informāciju par izdevumu segšanu, kas saistīti ar komandējumiem, un atsevišķi — ar darba braucieniem. Tomēr tiklīdz nebūs šo divu tēmu viennozīmīgas un skaidras sadalīšanas, pastāvēs risks, ka lietotājs jauks piemērojamās normas ar visām no tā izrietošajām (nepatīkamajām) sekām. 

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

E-semināri un kursi aprīlī.

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ, saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.

BILANCES numuru E-ARHĪVS

Interesenti var izvēlēties, kā abonēt un lasīt BILANCI - to iespējams saņemt gan drukātā veidā savā pastkastītē, gan lasīt e-vidē portālā tiešsaistē, gan izvēlēties Grāmatveža komplektu vai Bilances Zelta komplektu, kam arī iespējams gan papīra, gan elektroniskais formāts. Uzziniet vairāk, kādas iespējas piedāvā katrs no variantiem!