0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

DEKLARĀCIJAS UN PĀRSKATI

Kādas koncerna mātes sabiedrības var atbrīvot no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu?

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums nosaka, kādos gadījumos koncernu mātes sabiedrībām var tikt piemēroti atbrīvojumi no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu. No...

Inventarizācija. Dokumenti. Aktīvu un saistību nodošana un pieņemšana bez atlīdzības. Slēguma pārskats

Administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk — ATR) ietvaros notikusi pašvaldību apvienošana. Pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām ir 43 pašvaldības līdzšinējo 119 pašvaldību vietā. ATR ietvaros tiek mainīta arī attiecīgo pašvaldību...

Noteikumos paredz izmaiņas gada pārskata sagatavošanas kārtībā budžeta iestādēm

Valdība 17. augustā apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotos noteikumus Nr. 551 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība””....

Grāmatveža darbs viena pārskata gada ietvaros = grāmatvedības cikls

Kad kļūstat par uzņēmēju, bez grāmatvedības neiztikt! Ja nav nepieciešamības pēc sava grāmatveža–darbinieka, var lūkoties grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju piedāvājumos. Un pirmais, ko ieraudzīsiet pakalpojuma...

Kas jāņem vērā, iesniedzot VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktualizējis metodisko materiālu "Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām iesniegšana", kurā norādīts, ka paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām ir...

Kādos gadījumos meitas sabiedrību var neiekļaut konsolidētajā gada pārskatā?

Pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu ir koncerna mātes sabiedrībai, ja tā tieši vai netieši ieguvusi kontroli pār savām meitas sabiedrībām. Konsolidācijā ir jāiesaista koncerna mātes...

Ko svarīgi zināt par īpašo režīmu PVN deklarācijām?

No šī gada 1. jūlija paplašināts elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu īpašā režīma – Mini One Stop Shop – piemērošanas tvērums: ārpussavienības...

Par izmaksātajām autoratlīdzībām būs jānorāda jauns kods, ja autors nereģistrē saimniecisko darbību

Valdība 15. jūnijā ir akceptējusi grozījumus Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr. 677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”, kas stājas spēkā...

Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz līdz 1. jūlijam

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka vairākām iedzīvotāju kategorijām līdz 2021. gada 1.jūlijam obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2020.gadu. VID aicina iesniegt deklarāciju...

Jaunas prasības apdrošinātāju ceturkšņa pārskatiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) apstiprinājusi grozījumus "Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos" un "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos". Tajos...

Kā grāmatvedim gada pārskatā neizpaust komercnoslēpumu?

Uzņēmuma finanšu informācija var saturēt komercnoslēpumu, kuru nedrīkst izpaust ne štata grāmatvedis, ne grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējs. Tuvojas laiks, kad jāiesniedz kārtējais gada pārskats,  kurā...

Līdz 1. jūnijam ir jāiesniedz informācija par iepriekšējā taksācijas gadā izsniegtajiem vai saņemtajiem aizdevumiem

Valsts ieņēmumu dienestam (VID) līdz 1. jūnijam ir jāiesniedz informācija par iepriekšējā taksācijas gadā izsniegtajiem/saņemtajiem aizdevumiem no viena aizdevēja: • kuru apmērs pārsniedz 15 000...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: