ALGAS UN IZMAKSAS FIZISKĀM PERSONĀM

Neapliekamā minimuma piemērošana 2019. gadā

Līdz ar jauna gada iestāšanos viens no jautājumiem, kas kļūst aktuāls grāmatvežiem, ir neapliekamā minimuma piemērošana. Detalizēti šo jautājumu šāgada pirmajā Žurnāla "Bilance" (2019. gada janvāra...

Kad un kā saistību dzēšanā iespējams piemērot ieskaita darījumus?

Uzņēmējdarbības praksē diezgan bieži sastopami gadījumi, kad viena un tā pati persona (fiziskā vai juridiskā) vienlaikus ir citas firmas gan debitors, gan kreditors. Šādos...

Maija Grebenko par algu aprēķinu un neapliekamā minimuma piemērošanas līkločiem

Žurnāla "Bilance" galvenā redaktore Maija Grebenko, atskatoties uz galvenajiem izaicinājumiem grāmatvedībā 2017. gadā, uzsver divus - jauno uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu un deklarēšanas kārtību,...

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošana pa dienām

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavotajā skaidrojumā par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN)  atvieglojumu piemērošanu ir arī informācija par IIN atvieglojumu piemērošanu pa dienām. Attiecīgi, ja...

Kā prognozētais neapliekamais minimums var pārsniegt 200 eiro?

Vairāki grāmatveži šobrīd ir šokēti, ieraugot savu darbinieku prognozēto neapliekamo minimumu periodam augusts – decembris, jo dažos gadījumos summa pārsniedza nevien 200, bet arī...

VDI skaidrojums par stundu algu likmes izmaiņām

Valsts Darba inspekcija informē, ka 2018.gada 21.jūnijā tika izdarīti grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, kas paredz, ka 2018. gada 24. septembris,...

Kā aprēķināt atalgojumu un atvaļinājuma dienu skaitu par brīvdienām – 8. un 9. jūliju?

 Šogad pirmo reizi tiks piemērots likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” noteiktais, ka gadījumā, ja svētku diena - Vispārējo latviešu Dziesmu un deju...

Ko darīt grāmatvedim, ja atvaļinājumi pārklājas?

Jautājums: Kā rīkoties, ja darbinieces maternitātes atvaļinājums pārklājas ar ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu? Visi zinām, ka likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības. Pārfrāzēsim šo apgalvojumu: likuma nezināšana...

IIN likmes piemērošana, saņemot vairāku veidu ienākumus pie viena ienākuma izmaksātāja

Valsts ieņēmumu dienests publicējis jaunu metodisko materiālu "Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no algas un citiem fiziskās personas ienākumiem".  Tajā skaidrots arī, kā jāpiemēro IIN, saņemot vairāku...

Mīnusa zīmes nozīme 2018. gada IIN noteikšanā

Grāmatveži jau ir pamanījuši, ka darba samaksas (t. sk. algas) aprēķinam 2018. gadā piemīt dažas īpatnības. Savukārt, ja neizprot šo īpatnību iemeslu un būtību,...

Kā jāpiemēro IIN ienākumam no uzņēmuma līguma?

Valsts ieņēmumu dienests publicējis jaunu metodisko materiālu "Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no algas un citiem fiziskās personas ienākumiem".  Tajā skaidrots arī, kā nodokļa likme jāpiemēro ienākumam...

VDI: Kā rīkoties, ja atvaļinājuma laikā iekrīt svētku dienas?

Saskaņā ar Darba likuma 149. panta pirmajā daļā noteikto ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: